Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

A Boronkay Baráti Kör célja és tevékenysége 

A Tanár Úr
 
Boronkay György okleveles gépészmérnök, közgazdász 1959–ben került a szolnoki Gépipari Technikum éléről a váci Lőwy Sándor Gépipari Technikumba. Iskolánk mérnöktanáraként dolgozott 1967-es nyugdíjazásáig, majd óraadóként szinte 1981. december 21–én bekövetkezett haláláig.
 
Egész életműve a makulátlan jellemű, kiemelkedő szaktudású, s ezt tanítványainak is átadni tudó pedagógusé, akinek tíz tudományos munkáján kívül az a megmérhetetlen érdeme, melyet két évtizeden át tanítványainak szaktudásában, jellemvonásainak kialakításában, emberré válásában elért. A kiemelkedő műveltségű, nagy lexikális tudással, szakmai alapossággal felvértezett pedagógust tanártársai tisztelték, diákjai rajongással szerették. Az iskola tanárai, diákjai és támogatói javaslatára az 1992/93-as tanévtől kezdve a tanár úr névadónk lett. 
 
A Boronkay Baráti Kör
 
Egy nyitott baráti társaság, melynek tagjai vállalják, hogy hivatásuk gyakorlása során, valamint társadalmi és magán tevékenységükben erősítik a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium jó hírét, továbbá egyéni lehetőségeik szerint támogatják az iskola oktató-nevelő munkáját. Tagjai az iskola egykori tanítványai (Lőwy-s, Boronkay-s), korábbi vagy jelenlegi tanárai lehetnek, de tagságot nyerhetnek azok a külső személyek, intézmények, gazdálkodó szervezetek is, amelyek a kör céljával egyetértenek, és tevékenységét támogatják. 
 
A Boronkay Baráti Kör:
 
Őrizni és ápolni kívánja az iskola névadójának emlékét.
Célja képviselni és terjeszteni azt a szellemiséget, melyet Boronkay György szóval és személyes példamutatással táplált egykori tanítványaiba.
Másik feladatának tartja az öregdiákok emlékeiből összegyűjteni és továbbadni a tanár úr emlékezetes mondásait, példaadó cselekedeteit és a róla szóló hiteles történeteket.
Szándéka szerint az összegyűjtött emlékeket, eseményeket átadja az iskolai évkönyvek szerkesztőinek. Ilyen írások 2010-ben már megjelentek, az iskola fennállásának 60. évfordulójára készült emlékkönyvben szerepelnek.
Gyűjtőmunkával támogatja az iskola által létesítendő Emlékmúzeum, vagy Emlékszoba kialakítását. Tagjai segítségével gyűjti a névadóval kapcsolatos, ma még fellelhető fényképeket, leveleket, egyéb dokumentumokat, szemléltetőeszközöket, stb. 
Továbbra is kapcsolatot tart a szolnoki gépipari technikummal segítve az ott fellelhető források feldolgozását, megőrzését. 
Lehetőséget és keretet biztosít ahhoz, hogy az iskolában a különböző időben végzett diákok között, valamint a tanári kar jelenlegi tagjai között az emberi és baráti kapcsolatok fennmaradjanak, fejlődjenek. Feladatának tekinti, hogy az érettségi találkozókat szervező öregdiákokat aktuális iskolai és városi információkkal segítse.
Arra törekszik, hogy a régi iskolaépülethez és a névadóhoz kötődő öregdiákokat összehozza az új iskolaépületben végzett fiatal generációval. Ennek érdekében több találkozót szervez tagjai számára. A találkozók egyeztetésre kerülnek az iskola programjaival úgy, mint az iskolai nyugdíjas búcsúztatóval, a Szent György napi ünnepséggel, a halottak napi koszorúzással, és a régi iskola területén lévő Tanüzem látogatásával.  
Hagyományt teremt azzal, hogy minden évben, a halottak napjának közeledtével megkoszorúzza a névadó síremlékét.
Folyamatos, élő együttműködést kíván fenntartani az iskolával, ehhez kéri az iskola vezetőinek támogatását.
A kör tagjai-az iskolai vezetés konkrét igénye esetén- felajánlják szakmai tapasztalataikon nyugvó segítségüket az iskola működéséhez és fejlesztéséhez.
Nyitottá teszi rendezvényeit a végzős diákok számára és a munkájába bekapcsolódni szándékozókat meghívja tagjai sorába.
Közösségünk tevőlegesen kíván hozzájárulni a Boronkay-Ujvári Közhasznú Alapítvány elismerő, jutalmazó, kitüntető tevékenységéhez, mellyel azokat a diákokat, szakoktatókat, tanárokat, díjazza, akik kiemelkedő tanulmányi, vagy szakmai sikereikkel, az élsport területén elért eredményeikkel, valamint oktató–tanító tevékenységükkel öregbítik az iskola hazai és nemzetközi hírnevét.
 
A baráti kör feladatának tekinti, hogy a mai diákságot is érdeklő és érintő fontos témák megbeszélésével szellemi fórumot indítson, ahová előadóként vagy vitapartnerként egyrészt a választott témában hírnevet szerzett egykori diákokat, másrészt országos hírnevű szakembereket hív meg. A témák között a műszaki-tudományos kérdések mellett helytörténeti, kultúrtörténeti, vagy a jövővel foglalkozó társadalmi kérdések is napirendre kerülnek. Ez a fórum különböző generációk számára adhat közös témát és találkozási lehetőséget.
 
A Boronkay Baráti Kör a tervezett rendezvényein kívül is rendszeres kapcsolatot tart és ápol tagjai között. A tagok évente négy alkalommal HÍRLEVELET kapnak. A szervezők ebben a formában is szeretnék tájékoztatni a tagságot az iskolával, a baráti körrel és a szervezettel kapcsolatos fontosabb történésekről. A tagokat hírlevélben, és az iskola honlapján keresztül kérik fel különböző tevékenységekben és aktuális tennivalókban való részvételre.
 
˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛
 
A fenti programot eredetiben (2009. augusztusban) megvitatta és a tagságnak elfogadásra javasolta: Kiss István, Bácskai Zoltán, Dr. Surman Jánosné, Ujvári István, Bagyin József, Dian János, Csákó József, Márczy Gábor és Pádár Sándor.
˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 
 
A baráti kör szervezeti felépítésének, tevékenységének elvét és formáját a 2013. április 27-i közgyűlésen elfogadott „A Boronkay György Baráti Kör Működési Rendje” című alapszabály ismerteti.
 
2013. január 22.
 
Elnökség

Az újonnan (2013. április 27-én) megválasztott elnökség

(balról jobbra) Erőss Sándor (pénzügyi ellenőr), Dian János (elnökhelyettes), Vácy Emese, Fábián Gábor (elnök), Bagyin József, Zopcsák László, dr. Molnár Lajos, Ujvári István (tiszteletbeli elnök)
 A kép nagyítása
 

 

Letölthető: