Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

Rendelhető kiadványaink

 60 esztendő  valamennyi tablóképe

Boronkay Tablókönyv - 2014

Az életünk folyamán mindannyian szorosan kötődünk szülőföldünkhöz, anyanyelvünkhöz, ifjúkorunk iskolájához. Talán mindannyian egyszerre érezzük az alma mater vonzását és távolságának nosztalgiáját. E kiadvány ezért készült.
A kötet tartalmazza a Boronkayban (volt Gépipariban, Lőwyben) megjelent összes tablót az 1954-es évtől kezdődően egészen a 2014-es évig bezáródóan, iskolatörténeti adatokkal és érdekes visszaemlékező írásokkal kiegészítve.

A Tablókönyv ára: 3500Ft+800Ft postaköltség


A Boronkay (volt Lőwy) emlékkönyve 1950-2010

Iskolánk, a váci "Gépipari-Lőwy-Boronkay" műszaki középiskola 60-éves történetét az iskola egykori és jelenlegi diákjai, tanárai és igazgatói által sokoldalúan bemutató kiadvány. A könyv célközönsége elsősorban az iskolához kötődő személyek: egykori és jelenlegi, sőt leendő tanítványaink, az ő szüleik, dolgozóink, iskolánk legfőbb támogatói és a fenntartóink. Ugyanakkor jó szívvel ajánlható minden érdeklődő figyelmébe, hiszen a kötetben kirajzolódik egy, a háborút követő évek politikai igényei miatt létrejött intézmény útkeresése, küzdelme először az önállóságért, majd a fennmaradásért, később a fejlődésért. Ajánlható mindazoknak, akik kíváncsiak iskolánkra, mert kiderül belőle, honnan indultunk, milyen utat jártunk be, hol tartunk, melyek a legfőbb céljaink: egyszóval benne van a Boronkay 60 éves múltja, jelene - és jövőképe.

 

A Boronkay (volt Lőwy) emlékkönyv ára: 1500Ft+800Ft postaköltség


Emlékcserepek - 2010

Az iskola 60.tanévének végén megjelent, az iskolatörténetből válogatott visszaemlékezések füzete. Szokatlan műfajú, részben személyes emlékezetre és szóbeli forrásokra támaszkodó, ezért helyenként szubjektív könyvecske. Szeretett iskolánkról szól,  a régi, soknevű gépipari technikumról, az ebből kinemesedett Boronkayról, az iskola vezetőiről és tanárairól. Néhány fejezetét emlékező öregdiákok írták. Benne sok-sok személyes vallomás, kitárulkozás bizonyítja a volt diákok háláját és szeretetét egykori iskolájuk és tanáraik iránt, és jónéhány érdekes és eredményes életpálya igazolja a mindenkori tanári kar értékes munkáját. 

 

 

 

 

Az Emlékcserepek könyv ára: 500Ft+800Ft postaköltség


Boronkay Emlékkönyv - 2007

Egy olyan krónika, mely szűkebben a névadóról, Boronkay Györgyről szól, tágabban az iskoláról szól, és komoly kutatómunka eredménye. A kötet Boronkay György életrajzának és munkásságának ezidáig legteljesebb bemutatása, családjának eredetét és családfáját ismertető munka. Rokonok, családtagok, kollégák és diákok emlékeznek vissza Boronkay Györgyre, s ezen keresztül bepillantást nyerhetünk névadónk egész életművére, mely a makulátlan jellemű, kiemelkedő szaktudású, s ezt tanítványainak átadni is tudó pedagógusé, akinek tíz tudományos munkáján kívül az a megmérhetetlen érdeme, amelyet két évtizeden át tanítványainak szaktudásában, jellemvonásainak kialakításában, emberré válásában elért.  

 

A Boronkay Emlékkönyv ára: 1000Ft+800Ft postaköltség