Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

Boronkay György Műszaki Szakközépiskola Oktatásfejlesztési Alapítványa

 
I. Alapítvány neve: Boronkay György Műszaki Szakközépiskola Oktatásfejlesztési Alapítványa
 
II. Székhely: 2600 Vác, Németh László u. 4-6.
 
III. Számlaszám: K&H Bank Zrt.10200919-32810602-00000000 
 
IV. Adószám: 19183495-1-13
 
V. Az alapítvány céljai:
 
- A középfokú műszaki oktatás fejlesztésének elősegítése.
- A műszaki modernizáció szükségleteinek felmérése és lehetőség szerinti kielégítése a középfokú műszaki oktatásban.
- A középfokú műszaki oktatásban résztvevő oktatók felkészültségének javítása, e célból részükre tanfolyamok, konzultációk, csereutak szervezése
- Kapcsolattartás a hasonló célok elérése érdekében működő kormányzati, önkormányzati és egyéb szervekkel, alapítványokkal, magán- és jogi személyekkel, legyenek azok hazaiak vagy külföldiek.
- A középfokú műszaki szakemberképzés során az egyes szakmai vagy közismereti tárgyakból kiemelkedő képességet és tanulmányi eredményt elért tanulók további fejlesztő képzésének elősegítése.
- Az idegen nyelvek oktatása során jó nyelvérzéket és érdeklődést tanúsítók magasabb szinten történő oktatásának támogatása, esetlegesen külföldi tanulmányúton való részvételének biztosítása.
- Irodalmi, művészeti, sport ágazatokban kiemelkedően értékelt teljesítmények jutalmazása.
- Művelődéssel összefüggő pályázatokon elért eredmények díjazása.
 
Az Alapítvány nyitott, így valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, valamint bármilyen magyarországi és külföldi közösség a célok megvalósításához sokoldalúan kapcsolódhat, ha a jelen alapítvány céljaival egyetért, azt anyagi vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja, ideértve a személyes társadalmi munkát is. Az Alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap. Országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.
 
VI. Kuratóriumi tagok: Dr. Molnár Lajos elnök, Pajor Ferencné, Prohászka Józsefné, Kapuvári Gábor, Tölgyesi Andrea
 

Alapítványi jelentések

Egyszerűsített beszámoló 2017:  

Egyszerűsített beszámoló 2016:  

Egyszerűsített beszámoló 2015: 

Egyszerűsített beszámoló 2014: 

Egyszerűsített beszámoló 2012: 

BGYMSZKI OKTATÁSFEJLESZTÉSI A. Számviteli politika: