Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

Boronkay-Ujvári Közhasznú Alapítvány

 
I. Alapítvány neve: Boronkay-Ujvári Közhasznú Alapítvány
 
II. Székhely: 2600 Vác, Kossuth tér 1.
 
III. Számlaszám: OTP Bank Nyrt.11742094-20172152 
 
IV. Adószám: 18703382-1-13
 
V. Az alapítvány céljai: 
 
Az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c.) 4. pont szerint nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
 
A pedagógusmunka jobb elismerésén keresztül a Boronkay középiskola tanulmányi színvonalát emelni, a diákok felsőfokú továbbtanulási, valamint munkaerőpiaci elhelyezkedésének esélyét fokozni, ezáltal a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium hírnevét növelni és eredményeit a városi közvéleménnyel elfogadtatni.
 
Ennek keretében
- kiad, illetve támogat olyan papíralapú kiadványokat, amelyek tárgya az iskola múltja, vagy jelene;
- támogatja az öregdiákok Boronkay Baráti Körének rendezvényeit és céljait;
- segíti a Boronkay Iskolamúzeum létrehozását.
 
A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium hírnevének növelése és eredményeinek a városi közvéleménnyel való megismertetése. 
 
Ennek érdekében:
- létrehozza a BORONKAY ÖSZTÖNDÍJAT, melyet évente egy tanár nyerhet el, kizárólag iskolán kívüli közéleti tevékenységéért;
- létrehozza a BORONKAY EMLÉKGYŰRŰT, melyet évente két tanár nyerheti el iskolán belüli nevelési és oktatási teljesítményéért.
 
A Közhasznú alapítvány nyílt, ahhoz pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel, illetve egyéb vagyoni értékű felajánlással bárki csatlakozhat, akinek adományát a Közhasznú Alapítvány elfogadja. 
 
VI. Kuratóriumi tagok: Erőss Sándor elnök, Kurucz Leventéné titkár, Pádár Sándor, Urbán Márta, Bagyin József
 
VII. Felügyelő bizottság tagjai: Fábián Gábor elnök, Liebhardtné Lestyán Nóra, Dr. Behányi Rita
 

 

Egyszerűsített beszámoló 2017: 

Egyszerűsített beszámoló 2016: 

Egyszerűsített beszámoló 2015: 

Egyszerűsített beszámoló 2014: