Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

 
A komplex tehetséggondozó programban 21 középiskolás vett részt 7 matematika szakos tanár vezetésével. A program szándéka a matematika népszerűsítése és a tudományos gondolkodás, a problémamegoldás fejlesztése a tantervi követelményen túlmutató ismeretanyag feldolgozásával, a csoportmunka keretei között. E mellett természetesen meg kívántuk mutatni a matematika sokszínűségét, alkalmazási területeinek széles skáláját, tudományterületeken átívelő szépségét.
A diákok 3 csoportban, 20-20 órás foglalkozások keretében dolgoztak. Az egyik csoportban a matematika és a tőle látszólag távol álló más területek (tudománytörténet, művészettörténet, történelem, sport) kapcsolódását dolgozták fel, a másik csoportban a matematikához az informatikán keresztül vezető utat járták be a GeoGebra nevű szoftver használatával, illetve a harmadik csoportban a fizika és a csillagászat felől közelítettek a matematikai összefüggések felé. Jutott idő az egyéni kutatásra, de megízlelhették a csoportmunka előnyeit, a közös teljesítmény felelősségét és örömét.
„A programba bevont középiskolások számára nem lexikális ismeretekben kínáltunk többet. Arra a sokszor megfogalmazott kérdésre szerettünk volna választ adni, hogy „de mire jó ez?” – mondta Kenyeres Ambrusné, a program szakmai vezetője.
A foglalkozássorozat a penci Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumba tett csoportos látogatással és a három kiscsoport nyilvános prezentációjával zárult áprilisban, az iskola Szent György napi rendezvényei keretében.
A foglalkozásokat vezető tanárok tapasztalataikat pedagógus ankéton, illetve egy gazdagon illusztrált kiadványban osztották meg kollégáik számára.
A projekt a Nemzeti Tehetség Program 1.999.000 Ft-os támogatásával valósult meg, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével juttatott.
 
 

 

Összefoglalók a projektről

 A programról készített fotók itt tekinthetők meg

 A programról készített videó etűd innen indítható

 2016.07.10. Összefoglaló írás

 2016.06.28. - A matematika határai - kiadvány

 
 

 

Megjelent cikkeink