Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium


A Boronkay Baráti Kör működési rendje

(vázlat)

 

I. ÁLTALÁNOS ELVEK

 

A baráti kör nyitott, önként belépő személyekből áll. Tagjai általában Lőwy-s és Boronkay–s öregdiákok, tanárok. 

A Boronkay-Ujvári közhasznú Alapítvánnyal együtt az iskolát támogatja. Nem egyesület.

 

II. A BORONKAY BARÁTI KÖR (BBK)

 

A.)    CÉLJA

Boronkay tanár úr emlékének, szellemiségének ápolása. A kitűnő tanulmányi és sport eredményeket elérő diákok, kimagasló oktatási-tanítási tevékenységet felmutató szakoktatók, tanárok munkájának elismerése. Baráti kapcsolatok erősítése.

 

B.)    FELADATA

Kiemelés a fontosabb feladatok közül:

·  diákok, oktatók, tanárok anyagi megbecsüléssel járó kitüntetései,

elismerései rendszeres odaítéléseinek elősegítése,

· az Alapítvány pénzügyi hátterének folyamatos támogatása,

· közreműködés az Emlékszoba, (Emlékmúzeum) kialakításában,

· taglétszám folyamatos bővítése,

· a baráti kör, és az Iskola médiakapcsolatainak erősítése,

· évente négy találkozó szervezése az iskola és a baráti kör tagjai részére,

 

C.)    TAGSÁGA

A baráti kör tagsága a rendes tagokból tevődik össze. Rajtuk kívül pártoló és tiszteletbeli személyek is részt vehetnek a munkájában.

A tagok sorába belépni kitöltött jelentkezési lap (papíralapú, vagy az Iskola honlapján található formanyomtatvány) felterjesztésével lehet.

 

D.)    SZERVEZETE

A baráti kör legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. Közgyűlést évente legalább egy alkalommal hív össze az elnök.

A baráti kör hét fős elnökségében elnök, elnökhelyettes, pénzügyi ellenőr és négy fő elnökségi tag foglal helyet.  Az elnök fogja össze az elnökség és a tagság munkáját.

 

E.)    GAZDÁLKODÁSA

A BBK nem gazdálkodó szervezet, bevételei nincsenek. Terv szerinti működéséhez az Alapítvány biztosítja a pénzeszközöket. Tagok az Alapítvány számlájára támogatási díjat utalnak át, ennek felhasználása segít megvalósítani a közös célokat. A pénzügyi ellenőr kíséri figyelemmel a befizetéseket és azok felhasználását.

Vác, 2013. február 21.                                                          

Elnökség

A teljes dokumentum letölthető innen: