Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

E rovatunkban időrendben visszafelé haladva a Boronkay Baráti Kör találkozóiról, összejöveteleiről írt cikkeink találhatóak.


 

Gyertyagyújtás Boronkay György és felesége síremlékénél

 

Mindenszentek ünnepe, vagy a halottak napja, valamint a reformáció egyes keresztény egyházakban kiemelt ünnep. Ezen napokon sokan virággal és koszorúval keresik fel a temetőkben hozzátartozóik sírját. Gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére. Magyarországon az egyházak ünnepnapjából a fenti napok fokozatosan váltak általános, felekezetektől független, az elhunytakról való megemlékezés napjává. A Boronkay Baráti Kör tagjai az elnökség meghívására 2023. október 31-én gyűltek össze az iskolánk névadója, Boronkay György hamvait tartalmazó síremléknél, hogy méltóképpen emlékezzenek a Tanár Úrra és hű feleségére, Goór Máriára.

Bár kevesen fogadták el meghívásunkat, mégis meghitt hangulat jellemezte a megemlékezést. Felkérésemre Dr. Molnár Lajos, iskolánkat 31 éven át vezető igazgató úr, a Boronkay Baráti Kör elnökségi tagja mondta el gondolatait. Emlékezésében Boronkay György életútjának, személyiségének felidézése mellett beszélt a Boronkay Baráti Kör-ről, annak tevékenységéről, küldetéséről. Összefoglalta a névadóhoz kötődő iskolai hagyományok ápolásának fontosságát, annak kialakított hagyományos rendjét, valamint az ehhez kötődő diák és tanári elismerési rendszert is. Dr. Molnár Lajos kutatja névadónk családtörténetét, s ennek aktuális állásáról, a legújabb eredményekről is beszámolt a jelenlévőknek.  

A megemlékezés résztvevői: Dr. Molnár Lajos (igazgató 1975-2006); Fábián Gábor (1984/D) igazgató (2006-) a BBK elnöke; Veres József (1982/D); Bagyin József (1965/B); Kikillai Gábor (1967/C); Pádár Sándorné Szabó Erzsébet (1962/A); Pádár Sándor (1962/B); Zopcsák László (1957/A);
Erőss Sándor (műhelyfőnök 1982-2012); Molnár Tibor szaktanár (2023-)

 

Az emlékező gondolatok után megkoszorúztuk a síremléket, s meggyújtottuk az emlékezés mécseseit. Boronkay György életútját és szellemiségét hűen tükrözi és idézi a síremléken is olvasható felirat: „Másokért mindent, önmagáért semmit”.

További fényképek az eseményről
(a fotókat Veres József és Dian János készítették)

2023. október 31.    

Dian János, a BBK elnökhelyettese


  

Boronkay Baráti Kör találkozó - 2014

A Boronkay Baráti Kör 2014. október 31-én elnökségi ülést tartott, a hagyományoktól eltérően ezúttal most nyílt ülésre hívta meg az iskola barátait.

 
A baráti kör megjelent tagjai a találkozó első mozzanataként megkoszorúzták Boronkay György és felesége síremlékét és gyertyát gyújtottak tiszteletükre. Visszaemlékező gondolatait Dr. Molnár Lajos osztotta meg az egybegyűltekkel.
 
 
 
Az ezt követő Boronkay Baráti Kör elnökségi ülésén a következő témákban születtek döntések:
 
 
Iskolamúzeum
Az elnökségi ülésen előkerültek a gyűjtéssel és leltározással kapcsolatos legfontosabb kérdések. Felmerült a gyűjtési körök bővítése és újak elindítása, pl. neveléstörténeti anyagok, tankönyvek gyűjtése a gépipari első tankönyveiből, új tárló készítése az elektronikai oktatásról. Legfontosabb problémakörnek a múzeum városi, vagy iskolai létének, azaz hatáskörének kérdése volt. E mellett legfontosabb feladatként megfogalmazódott a gyűjteményi anyagok leltározási követelménye. Állást foglaltak abban, hogy a létrehozott kis gyűjtemény ne legyen hivatalos múzeum, maradjon meg saját gondozású, de folyamatosan bővülő iskolatörténeti gyűjtemény, amelynek anyagának leltározására alkalmas személyt kell keresni! E munkához a Boronkay-Ujvári Alapítvány (BUA) szerény finanszírozást is biztosítana.
 
Iskolai kiadványok reklámozása és értékesítése
Az elnökség megállapította, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok igényes iskolai kiadvány jelent meg. Köztük olyanok, mint pl: a 60 éves Emlékkönyv, a Tablókönyv, amelyek „kortalanok” azaz nem biztos, hogy azonnal ki kell „szórni” azokat. Fontos feladat, hogy az érettségi találkozók szervezőihez az érintett kiadványok eljussanak.
Az iskola honlapján, az öregdiákoknak szóló rovat nyitó oldalán hamarosan minden kiadvány megtalálható lesz árral és megrendelési lehetőséggel.
 
Tanári sírok gondozása
2013. decemberében az elhunyt tanárainkról készült egy induló összesítés, azt kell majd kiegészíteni a sír pontos helyszínének megjelölésével. Lehetőség szerint minden volt kolléga sírhelyét fel kell kutatni, lefotózni, s a fényképet egy dokumentációs tárban elhelyezni. A sírok gondozásánál a legfontosabb feladat, hogy az osztálytalálkozókra érkező öregdiákok mindig rendezett sírt találjanak, azaz csak a családok által nem kezelt és elhanyagolt sírokat kell gondozni és rendbe tenni.
 
Tervezett pályázatok
Már sokadszorra merült fel annak az igénye, hogy a DDC ösztöndíjhoz hasonlóan a Boronkay-Ujvári Alapítvány is jutalmazzon egy-egy tehetséges diákot, valamint az iskolatörténeti szempontból fontos és érdekes témákban pályázatot írjon ki kutató tanárok részére. Elhatározták ezen az ülésen azt, hogy a BUA kiír egy ösztöndíj pályázatot két diák részére, 50.000-50.000 Ft jutalmazással. Az egyik díjazott a DDC pályázatból éppen kimaradó diák lesz, a másik pedig egy, a technikusképzésben tanuló, s a pályázati feltételeket teljesítő növendék. A díjakat Szent-György-napon adják majd át a díjazottaknak. A BUA kiír 200.000 Ft értékben egy másik pályázatot is a volt iskolaigazgatók életútjának és tevékenységének felkutatására.
 
BBK Hírlevél
Az elnökség tagjai megállapították, hogy az eltelt évek alatt a Boronkay-Lőwy Váci Öregdiákok Hírlevele igényes kiadvánnyá fejlődött. Ujvári István felelős szerkesztő aktuális összefoglaló írásai, valamint visszaemlékező és múltidéző gondolatai mellett a Borlap Médiacsoportja diákújságíróinak eseményösszefoglalói, valamint Fábián Gábor igazgató aktuális iskolatörténési információi és beszámolói igazán olvasmányossá, érdekessé és színvonalassá teszik a kiadványt. 
 
Honlap 
Az iskola honlapján egyre bővülő tartalommal és egyre könnyebben kereshető formában jelennek meg az öregdiákoknak szóló információk. Felmerült annak az igénye, hogy itt induljon egy új rovat is: a jelentős életpályák, vagy ki kicsoda a Boronkay tanítványai közül címmel. 
 
Városatyák az alma materből
Vác városának mindkét alpolgármestere boronkays öregdiák, így pozíciójukból és társadalmi ismertségükből adódóan talán segíthetnének a BBK céljainak elérésében, így a  következő elnökségi ülésre tisztelettel szeretnék maghívni majd Pető Tibor és Mokánszky Zoltán alpolgármester urakat. 
 
BBK legközelebbi tervei: 
- a nyugdíjas találkozóra február végén kerül sor, amely egyúttal BBK találkozó és elnökségi ülés is lesz,
- áprilisban Szent-György-napi rendezvény és BBK közgyűlés, 
- a 25 és 50 éves évfolyam találkozó lesz május végén.
 

Boronkay Baráti Kör találkozó - 2013

A Baráti Kör elnökségének szervezésében 2013. november 5-én újra sor került a társaság évi rendszeres őszi találkozójára, amikor iskolánk névadójára is megemlékeznek az egybegyűltek. 

 
 
 
 Panorámakép

A program első eseménye volt, hogy Nagy Eszter 9.G és Kis Dávid 9.A osztályos tanulók bemutattak egy kis irodalmi összeállítást, majd Vácy Emese tanárnő mondott ünnepi beszédet. (Itt olvasható)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A zord időjárásra való tekintettel a műsor ugyan az aulában volt, de a megemlékezés a névandónkról így sem maradhatott el, Boronkay György és felesége síremlékének megkoszorúzására és a gyertyagyújtásra az eső ellenére is sor került.
 
 
A koszorúzást a Boronkay Baráti Kör feladatairól, terveiről, szervezési kérdéseiről szóló baráti beszélgetés követte, amelyet Fábián Gábor iskolánk életének egy év alatt történt legfontosabb eseményeinek felidézése vezetett be.
 
 
A hangulatos találkozó újra estébe nyúlóan ért véget.
 
h.i.
 
 

 


 

Boronkay Baráti Kör találkozó – 2012

A halottak napja közeledtével 2012. november 25-én Boronkay György egykori barátai, kollégái, tanítványai, mai tisztelői újra egbegyűltek a sírjánál, hogy megemélkezzenek róla, iskolánk névadójáról. 

Elsőként Dian János köszöntötte a megemlékezőket, és átadta a szót Molnár Zitának, az idei Kazinczy Emlékérmes tanulónknak, aki Arany Jánost idézve szólt a múlandóság, a célbaérés, a beérés évszakáról, az őszről. Arany szavaival élve azokkal időzünk, akik másszor voltak – mondta, azokkal, akik megtalálták már a békességüket, végső csendjüket, ama nagybetűs CSENDET.

 
S ekkor Szabó Berta 12.N osztályos, Kazinczy Emlékérmes tanulónk elszavalta Áprily Lajos csendet kérő imádságát, a Kérés az öregséghez című verset. 
 
„Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek,
taníts meg hogy Csendemhez csendben érjek.
 
Ne ingerelj panaszra vagy haragra,
hangoskodóból halkíts hallgatagra.
 
Ne legyek csacska fecskéhez hasonló,
ritkán hallassam hangom, mint a holló.
 
A közlékenység kútját tömd be bennem,
karthauzi legyek a cella-csendben.
 
Csak bukdácsoló patakok csevegnek,
folyók a torkolatnál csendesednek.
 
Ments meg zuhatag-szájú emberektől,
könyvekbe plántált szó-rengetegektől.
 
Csak gyökeres szót adj. S közel a véghez
egy pátosztalan, kurta szó elég lesz,
 
a túlsó partot látó révülésben
a „Készen vagy?”-ra ezt felelni: – Készen.”
 
A vers elhangzása után Bagyin József, iskolánk egyik 1965-ben végzett, 4. B osztályos tanulója emelkedett szólásra, hogy a halottak napja közeledtén felidézze Boronkay György és neje sírköve mellett a feledhetetlen emlékű tanár-ember portréját, példaértékű személyiségét.
 
Az ünnepélyes szavak után az egybegyültek mind a család, s a Boronkay Baráti Kör, mind az iskolánk nevében megkoszorúzták Gyuri bácsi sírját, majd elhelyezték az emlékezés mécseseit is.
 
A meghitt ünnepség után egy kis fogadás keretében a Boronkay Baráti Kör feladatairól, szervezeti, szervezési kérdéseiről folyt tovább a baráti beszélgetés az egyik tágas tanterünkben. 
 
 
A találkozó végi búcsúszavak immár a 2013. áprilisi, Szent György napján való viszontlátás reményében hangzottak el.
 
h.i.
 
 

Részletes programunk volt: 

*****
 
 
A rendezvényen készült csoportkép
 
 
 
 


 

Boronkay Baráti Kör találkozó – 2011

 
November az emlékezés hónapja. Mindenszentek ünnepének közeledtével rendezte meg a Boronkay Baráti Kör éves találkozóját.
 

Boronkay György egykori diákjai és kollégái a szérűskerti épület aulájában gyülekeztek. Találkozójuk első programja koszorúzás és gyertyagyújtás volt az iskolaépület előtt álló síremléknél. Kalácska Eszter 10. G osztályos tanulónk meghitt előadásában Reményik Sándor Öröktűz című költeményét hallgathatták meg a vendégek. Ezt követően Bácskai Zoltán, a BBK ügyvivője emlékezett meg a névadóról. Beszédében egy tanítvány közvetlen élményeit idézte fel a szeretetteljesen szigorú, következetesen pontos, nagytudású pedagógusról és emberről. A jelenlévők megkoszorúzták a síremléket, majd elhelyezték az emlékezés mécseseit. Végezetül Marosvölgyi Gergely 12. P osztályos tanuló, aki a megemlékezés narrátora is volt, Reményik Sándor Kegyelem című versét mondta el mély átéléssel.

A találkozó baráti beszélgetéssel folytatódott.

Urbán Márta


 Fényképek a találkozóról