Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

Boronkay György Középiskola Közhasznú Alapítványa

 

I. Alapítvány neve: Boronkay György Középiskola Közhasznú Alapítványa

 

II. Székhely: 2600 Vác, Németh László u. 4-6.

 

III. Számlaszám: OTP Bank Nyrt.11742094-20181985 

 

IV. Adószám: 18281820-1-13

 

V. Az alapítvány céljai:

 

Az oktatás fejlesztésének elősegítése: szellemi (pl. oktató programok, tantervek, tanmenetek, prezentációk, óravázlatok, gyakorlatok, módszertani anyagok) és tárgyi termékek megvásárlása. Tanárok szakmai és módszertani továbbképzéseinek támogatása. Tanulmányok, felmérések, elemzések elkészítésének finanszírozása.

 

Az iskola diákjainak támogatása: tanulmányutak, tanfolyamok, csere-utak, táborok (tanulmányi, sport, kulturális, jutalom) finanszírozása, konzultációk, tanulást segítő segédletek vásárlása, tandíj-hozzájárulás (pl. zeneiskolai), felszerelés-vásárlási támogatás (pl. hangszer, sportszer). Ezen támogatások elsősorban az iskolában mutatott teljesítményekhez kötődnek, azaz függetlenek a tanuló szociális helyzetétől.

 

A diákok szociális alapú támogatása, amely részbeni vagy teljes egészében történő hozzájárulás bizonyos költségekhez: étkezési, kollégiumi, tanulmányi kirándulás, osztály vagy iskolai programokon való részvétel, ruházat, tanuláshoz szükséges felszerelések, stb.

 

A szabadidő hasznos eltöltésének támogatása: az erre a célra használatos eszközök, felszerelések, anyagok (pl. sportszerek, klubszobái berendezések, festékek rajz¬szakkörhöz, stb.) vásárlása, költség-hozzájárulások (utazás, étkezés, szállás). 

 

Tehetséggondozás: a kiemelkedő képességű diákokkal való foglalkozás plusz költségeinek finanszírozása (utazás, szállás, étkezés, tagdíj, részvételi díj, nevezési díj, bérleti díj, felszerelések, alkatrészek, egyéb anyagköltségek stb.).

 

Elismerések, díjak: az iskolai munkát kiemelkedően teljesítők, az iskola hírnevét öregbítők jutalmazása (oklevelek, érmek, könyvek, kupák, vásárlási utalványok, tárgyi jutalmak, stb.). Különböző célú ösztöndíjak odaítélése: elsősorban az iskola tárgyi, szellemi feltételeit javító pályázatok megírásához, tudományos munkákhoz, iskolát népszerűsítő kiadványok készítéséhez, újságcikkek írásához, stb.

 

Kapcsolattartás a hasonló célok elérése érdekében működő kormányzati és egyéb szervekkel, alapítványokkal, magán és jogi személyekkel.

 

Az iskola fenntartási és működési költségeihez való hozzájárulás: közüzemi számlák (víz, gáz, villany, internet, telefon, kábeltv, stb.), karbantartás, javítás, felújítás, átalakítás, bővítés, ezek munkadíjai.

 

Rendezvényekkel kapcsolatos költségek átvállalása: fellépési díj, anyagok, élelmiszerek, dekorációk, bérleti díjak, szolgáltatások igénybe vétele.

 

Az iskola népszerűsítésével kapcsolatos kiadásokhoz való hozzájárulás: könyvek, újságok, szórólapok, elektronikus anyagok és dokumentumok, egyéb kiadványok előkészítésének, gyártásának, megjelenésének, terjesztésének költségei. Reklám- költségek.

 

Környezet gondozása: az iskolaépület külső-belső rendben tartása, dekorálása, növények telepítése, sport-, oktatási- és pihenő területek kialakítása, biztonságfokozás (kerítés, megfigyelő kamerák, beléptető rendszer, nyílászárók védelme, stb.).

 

Pályázatok: az iskolai célokat szolgáló pályázatkeresések, pályázatírások támogatása, önrész és a tárgyi feltételek, valamint a fenntarthatóság biztosítása. Bizonyos esetekben saját (alapítvány nevében történő) pályázatírások, lebonyolítások.

Az alapítvány az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi (az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja szerint):

­      (2.) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása

      (4.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

      (5.) kulturális tevékenység

  (11.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely magyar és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, amennyiben az alapítvány fentebb meghatározott céljaival egyetért és az alapítványi célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárul. Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt; országgyűlési képviselőjelöltet, önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem kíván állítani, továbbá nem támogat.

 

VI. Kuratóriumi tagok: Fábián Gábor elnök, Dian János, Kaszás Gyula, Liebhardtné Lestyán Nóra, Szlobodnik Mihály

 

VII. Felügyelő bizottság tagjai: Urbán Márta elnök, Balogh Szilvia, Tumanné Horváth Judit


Egyszerűsített beszámoló 2017: 

Egyszerűsített beszámoló 2016: 

Egyszerűsített beszámoló 2015: 

Egyszerűsített beszámoló 2014: