Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

REQUIREMENTS FOR THE PRELIMINARY EXAMINATION - English Language 

Vizsga időpontok: 2023. március 28. és 29.

Jelentkezési lap (leadási határidő: 2023. március 10.)

Az előrehozott idegen nyelvi érettségi letételéhez szükséges osztályozóvizsga szabályaiAz előrehozott idegen nyelvi érettségi letételéhez szükséges osztályozóvizsga 

Az osztályozóvizsgára minden diáknak egy iskolai jelentkezési lapon kell jelentkeznie. Kiskorú tanuló esetén a jelentkezési lapot a szülőnek is alá kell írnia. A vizsgát az igazgató engedélyezi. Az előrehozott érettségihez szükséges osztályozóvizsgára minden tanévben egyszer van lehetőség, a vizsgára március 20. és április 10. között kerül sor. Annak a tanulónak is ekkor kell vizsgáznia, aki majd az őszi érettségi vizsgaidőszakban tesz előrehozott érettségit.
A gimnáziumi képzésben résztvevők a 10. évfolyam május-júniusi vizsgaidőszakában tehetnek először előrehozott érettségit, a technikumi képzésben tanulók a 11. évfolyam október-novemberi vizsgaidőszakában. Az osztályozóvizsgát mindkét képzési formában tanuló diákjaink ugyanabban az időpontban teszik le, ugyanabból a tananyagból.

Azoknak a tanulóknak javasolt az előrehozott érettségi vizsga idegen nyelvből, akik
középfokú C-típusú nyelvvizsgával rendelkeznek, vagy felkészültségük és tudásuk
megvan ahhoz, hogy sikeres középfokú C-típusú nyelvvizsgát tegyenek. 
A B2-es komplex nyelvvizsgával jelentkező tanulók mentesülnek az osztályozóvizsgán az „Íráskészség” feladatrész megírása alól.

Az osztályozóvizsgára való jelentkezés feltételei 10. évfolyamon tanulók esetén:
- idegen nyelvből a tanuló 10. félévi, 9. év végi, illetve 9. félévi eredményének átlaga legalább jó (4), legalább B2-es nyelvi szintű tankönyvből tanuló csoportba jár órára

Az osztályozóvizsgára való jelentkezés feltételei 11. évfolyamon tanulók esetén:
- idegen nyelvből a tanuló 11. félévi, 10. év végi, illetve 9. év végi eredményének átlaga legalább jó (4), legalább B2-es nyelvi szintű tankönyvből tanuló csoportba jár órára

A vizsga értékelése az alábbiak szerint történik:

  • 85-100% - jeles
  • 70-84% - jó
  • 55-69% - közepes
  • 40-54% - elégséges
  • 0-39% - elégtelen

Az érettségi vizsgára való felkészüléshez nagy segítséget nyújthatnak a korábbi évek feladatsorai
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok

Az élő idegen nyelvi érettségi részletes követelményrendszere, témakörei 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2024/elo_id_nyelv_2024_e.pdf